ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายชินภัทร วงศ์เปี้ย เลขานุการนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ ณ โรงงานผลิตสารปรับปรุงดินฯ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายชินภัทร วงศ์เปี้ย เลขานุกา…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 16 สิงหาคม 2017

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ >>>https://www.khaosod.co.th/advertorial/news_361581
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts