พิธีรับมอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินแก่ประชาชนในอำเภอแม่เมาะ

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เมาะ นายธันย์ นุชนิยม และ นางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอำเภอแม่เมาะ ได้ร่วมพิธีรับมอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินแก่ประชาชนในอำเภอแม่เมาะ โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะจากสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินในครั้งนี้ จำนวน 209 แปลง รับมอบทั้งสิ้น 199 ราย ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งกล่าวต้อนรับคณะฯ โดยนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นางยุภา มูลมิตร ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานสำคัญเข้าร่วมพิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการประสานงานเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้ประชาชนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อาศัยตั้งแต่ช่วงที่มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับอาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนบัดนี้คณะทำงานฯได้ดำเนินการประสานงานแล้วเสร็จ จึงได้มีการมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้ จากการที่ประชาชนได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง ถือเป็นอีกแนวทางเพื่อที่ได้นำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาที่ดินในชุมชนที่ไม่เป็นระเบียบทางผังเมือง หรือเป็นพื้นที่ซึ่งประปา ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ตลอดจนที่ดินตาบอดที่ไม่มีทางเข้าออก หรือรูปแปลงที่ดินบิดเบี้ยวใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า โดยการนําแปลงที่ดินหลายๆ แปลงมารวมกัน เพื่อจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเจ้าของที่ดินที่จะสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ มีแปลงที่ดินใหม่ ที่รูปทรงเป็นระเบียบสวยงาม มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เทศบาลตำบลแม่เมาะ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ได้รับกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินในครั้งนี้ และมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การรับมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ และขอให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป จัดพิธีมอบขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เมาะ นาย…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 18 สิงหาคม 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts