อบรมโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นางสาวชญากร วงค์อะถะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และ เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดลำปาง ตัวแทนทั้ง 5 ตำบลในอำเภอแม่เมาะ ได้แก่ ตำบลแม่เมาะ ตำบลบ้านดง ตำบลนาสัก ตำบลจางเหนือ ตำบลสบป้าด เข้าร่วมโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 โดยได้เกียรติจาก นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งดำเนินการจัดโครงการโดย สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชนจังหวัดลำปาง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นางสาวชญากร วงค์อะถะ รองนายกเ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 16 สิงหาคม 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts