เปิดโครงการ อบรม ” สร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่น “

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรม ” สร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่น ” พร้อมด้วย นายวิเชียร งามจันทราทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 โดยได้รับการสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ซึ่งในการจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การติดโรคทางเพศสัมพันธ์รวมถึงการใช้สารเสพติด ให้แก่เยาวชนตำบลแม่เมาะ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 16 สิงหาคม 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts