ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts