นายอำเภอแม่เมาะ ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลแม่เมาะ

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานต่างๆของเทศบาลตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นางเกวลิน บัวสีดวงรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ และคณะผู้ตรวจเยี่ยม โดยมีนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานต่างๆของเทศบาลตำบลแม่เมาะที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานต่างๆข…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 24 สิงหาคม 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts