โครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ และ นางเอมอร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ได้ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ตำบลแม่เมาะ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนา…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 27 สิงหาคม 2017

ภาพถ่าย : นางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts