การประชุมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวตำบลแม่เมาะ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ตัวแทนจาก กฟผ.แม่เมาะ ร่วมต้อนรับ นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง นางสุมาลี จังเกษม นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือลำปาง ตลอดจนคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดลำปาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมหารือการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดความโดดเด่นและเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้เกิดความเชื่อมโยงกันกับงานด้านการท่องเที่ยวของอำเภอแม่เมาะ ณ ห้องประชุมห้วยคิง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ อีกทั้งได้เดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวจริงในพื้นที่ตำบลแม่เมาะที่สำคัญๆ อาทิเช่น ศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ ถ้ำพญานาคราช (ถ้ำดอยน้อย) ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านตำบลแม่เมาะ เป็นต้น

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts