ทต.แม่พริก ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุยิ้ม

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ มอบหมายให้ นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ นายเมธา แก้วสุทธิ รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่พริก ที่ดำเนินโครงการรักและห่วงใยใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร ศูนย์เครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่พริก ประมาณ 60 คนณ โรงเรียนผู้สูงอายุยิ้ม วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ มอบหมายให้ นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศม…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 15 กันยายน 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts