ประชุมซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอก

คณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ อำเภอแม่เมาะ ประชุมซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอก ไม้จันทน์ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมอำเภอแม่เมาะ (ชั้น 2) เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา

15 ก.ย. 2560 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ อำเภอแม่เมาะ ประชุมซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกา…

โพสต์โดย Aom Chayakorn บน 15 กันยายน 2017

Related posts