เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 87 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ จำนวน 31 แผนก

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 87 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ จำนวน 31 แผนก ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2560 รวมระยะเวลา ประมาณ 6 เดือน โดยรับสมัครผู้มีรายได้น้อยและยากจนที่มีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพรายละเอียด ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ โทรสอบถามได้ที่ 0-2382-2169

[pdf-embedder url=”http://www.tasaban-maemoh.go.th/tbmm/wp-content/uploads/2017/09/ศูนย์ศิลปาชีพ.pdf”]

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts