เชิญชวนร่วมประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 โดยส่งข้อเขียนได้คนละไม่เกิน 1 สำนวน ชิงเงินรางวัลสูงถึง 44,000 บาท หมดเขตส่งผลงานในวันที่ 29 กันยายน 2560 รายละเอียดท่านสามารถดูได้ตามสิ่งที่แนบประกาศมานี้ หรือ เพิ่มเติมที่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา >>> http://www.ksp.or.th

[pdf-embedder url=”http://www.tasaban-maemoh.go.th/tbmm/wp-content/uploads/2017/09/Pic-kru.pdf”]

Related posts