เทศบาลตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมการแข่งขันเปตองอำเภอแม่เมาะ โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ ภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ซึ่งมีการจัดการแข่งขันในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ สนามเปตองบ้านใหม่มงคล หมู่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะโดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ให้เกียรติเป็นประธานทั้งเปิดและปิดงาน

การแข่งขันเปตองอำเภอแม่เมาะ หน่วยงานส่วนราชการ ภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคีในหมู…

โพสต์โดย Aom Chayakorn บน 15 กันยายน 2017

Related posts