ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะจะได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาข้อราชการที่สำคัญและจำเป็น ซึ่งในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะตามที่กฏหมายกำหนด ในวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ดังนั้นสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน กลุ่มองค์กร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

[pdf-embedder url=”http://www.tasaban-maemoh.go.th/tbmm/wp-content/uploads/2017/09/ประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่-2.pdf” title=”ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2″]

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts