ประกาศรายชื่อผู้ขนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารและเทลานอเนกประสงค์ฌาปนสถาน บ้านหางฮุง หมู่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ขนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารและเทลานอเนกประสงค์…

Read More

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [pdf-…

Read More

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) เรื่อง หลักเกณ…

Read More

ร่างกฏกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ

ตามนโยบายของรัฐบาลในด้านความสะอาดของบ้านเมือง และการบริหารจัดการขยะทั้งระบบ เทศบาลตำบลแม่เ…

Read More