ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสามเณร 70 รูป ณ วัดรัตนคูหา ถ้ำผากล้วย ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นา…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 5 ตุลาคม 2017

Related posts