ยูนิฟอร์มใหม่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.45 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นำทีมถ่ายรูปหมู่ พร้อมด้วย นายปวงธรรม อุไรวงศ์ และ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่เมาะ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts