ตรวจสอบรายนามผู้มีความประสงค์จัดเลี้ยงอาหารและน้ำดื่ม


ชื่อ - สกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์/เบอร์มือถือระบุประเภทอาหาร / จำนวนมีความประสงค์จัดเลี้ยงช่วงเวลาท่านมีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ -เก้าอี้ ให้หรือไม่หมายเหตุ
119.คุณวิเชียร วงศ์เปี้ย
อ.แม่เมาะ-ข้าวผัด
จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
1.คุณสุรีรัตน์ คอนทองคำ344. หมู่ 9 บ้านเวียงสวรรค์0815686295อาหารและเครื่องดื่มจัดเลี้ยง เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
2.คุณพรธนา พฤกษ์วราภรณ์
คุณนงลักษณ์ สีตาบุตร
คุณนลัทพร เอี่ยมสำอางค์
คุณสาวขนิฐา แก้วจิตคงทอง
คุณสาวหฤทัย ศรีอุทิศ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ054340104ไอครีม 500 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
3.คุณภีรนิษฐ์ กองพล436 ม.8 ต.แม่เมาะ 061-6499428ขนมไทยโบราณ 100 กล่องจัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
4.คุณสุวิมล ธรรมสีธิ297 หมู่7แม่เมาะ ลำปาง0823881186ขนมครกโบราณ ไม่อั้นจนหมดกะทิจัดเลี้ยง เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
5.จนท.อบต.นาสักอบต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง054209703/0818828350น้ำมะพร้าว น้ำเฉาก๊วย จำนวน 100. แก้วเจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
6.หมู่บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 90842240594น้ำส้มเกล็ดหิมะจัดเลี้ยง เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
7.ครอบครัวสายต่างใจต.แม่เมาะ-น้ำเปล่า(ขวด) 200ขวด
น้ำส้ม 200 ขวด
จัดเลี้ยง เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
8.กลุ่มแม่บ้านใหม่นาแขมต.แม่เมาะ-ก๋วยเตี๋ยว 500 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 09.00 -22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
9.คุณรำเพย บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ-น้ำสมุนไพร 900 แก้วจัดเลี้ยง เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
10.ครัวสาละวินแม่เมาะ43/1 บ้านห้วยรากไม้หมู่ 2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง0985699153ขนม 500-700 กล่อง
ขนม 999 กล่องหรือชิ้น
จัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
11.ร้านครัวน้ำเหนือ421 ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง0873040275ข้าวหมูแดง - ข้าวหมูกรอบ 100 กล่องจัดเลี้ยง เวลา 17.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
12.คุณสุชานาถ เปี่ยมลือ226 ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง089-409-7644ก๋วยจั๊บ 200 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
13.คุณจารุวรรณ บุญสวัสดิ์ บ้านห้วยรากไม้ ม.2 และคณะ ม.7 บ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 0846130322ผัดซีอิ้ว 30 โล
ขนมจีนน้ำเงี้ยว 15 โล
จัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
14.บ้านใหม่ฉลองราชหมู่ 8 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ0910685489ขนมจีนน้ำเงี้ยว จำนวน 20 ก.กจัดเลี้ยง เวลา 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
15.บ้านเมาะหลวงหมู่ 80897470899ข้าวกั้นจิ้น 500 ห่อ น้ำสมุนไพร 300 ขวดจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
16.น.ส.บุษบา แซ่จาง น.ส. จิราพร เครือโอ๋ น.ส.สุธิดา บุญลอง น.ส.สมฤทัย อ่อนภักดี น.ส.กนกวรรณ อ่อนภักดี131 หมู่ 2 ห้วยรากไม้ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 522200931965045น้ำส้ม 100 ขวด แซนวิช 100 กล่อง สปาเก็ตตี้ 50 กล่องเจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้ประเภทอาหารอาจเพิ่มเติม
17.คุณแสงจันทร์ กันทะเรือน - คุณพยอม คุณกันทา ,กลุ่ม อสม. บ้านใหม่ฉลองราช หมู่ 8 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ0636829721น้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง จำนวน 300 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
18.คุณศิริกานดา ปิ่นแก้ว-0833250276ชุดเบรคขนมน้ำส้ม 200 ชุด และ หมี่เกี้ยวแห้ง 200 ห่อจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
19.คุณคำแปง ฉุยน้อยบ้านห้วยรากไม้0624800162น้ำ ขนม
ข้าวผัดอเมริกัน
จัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
20.ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 9 บ้านเวียงสวรรค์089-9528149หมี่ผัด 40 โลจัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
21.คุณแม่สมศรี ภิญโญทรัพย์ซอย 2 หมู่ 7 บ้านใหม่นาแขม093-1508679ก๋วยจั๊บ สูตรเมืองกาจน์จัดเลี้ยง เวลา 11.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
22.คุณบุญทิวา ปกแก้ว (ร้านเจ้ติ๊ก ส้มตำรสเจ็บ)บ้านเมาะหลวง084-8077400สาคูไส้หมูจัดเลี้ยง เวลา 18.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
23.คุณสุนันท์ ฟุ้งเฟื่อง
( ร้านน้ำสมุนไพร )
ซอย 5 บ้านใหม่นาแขม062-3089389น้ำดื่ม+น้ำสมุนไพร 1,000 แก้วจัดเลี้ยง เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
24.คุณสุวิมล ธรรมสีธิและพี่ๆเพื่อนๆ297หมู่7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง0823881186ขนมครกกะทิแป้ง10 กก. ผัดหมี่เจ 10 กก.จัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
25.คุณวินัย-พรรณา ยศสมสาย หมู่ที่ 7 บ้านใหม่นาแขม-ขนมจีนน้ำเงี้ยว 500 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
26.คุณอุไร สุขสาย&คุณบุญเทียม มณีวรรณม.7ใหม่นาแขม-ส้มตำ 200ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 15.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
27.ร้านหวานใจหมูจุ่ม375/6 ม.10 ต. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง0856248974ผัดไทย 100 กล่องจัดเลี้ยง เวลา 17.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
28.คุณเอกชัย น.ส.อุทุมพร ด.ช.ภิชัยภัค ดาวเรือง น.สกมลชนก ตระหนี่ นายสมาน รินป้อ ด.ช.ประนพพร รินป้อบ้านเมาะหลวง หมู่80933047134ข้าวต้ม+ขนมหวาน+ขนมจีบจัดเลี้ยง เวลา 16.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
29.คุณอารักษ์ พัฒนเดชปัญญาพร้อมด้วยครอบครัว167ม.2ต.แม่เมาะอ.แม่เมาะ0897010158ก๋วยเตี๋ยวผัดไท + น้ำสมุนไพรจัดเลี้ยง เวลา 17.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
30.คุณพ่อสุทัศน์ มูลเมือง พร้อมครอบครัว312 ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง088-2614156ขนมหวาน เช่น ลอดช่อง เต้าส่วน ถั่วดำ ฯลฯ จำนวน 300 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
31.คุณบุญศรี สัมมาพรตบ้านเลขที่ 165 ม.7 ต.แม่เมาะ 086-3737369ลาบอีสาน ผัดขิงไก่ ราดข้าว จัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
32.คุณสุภาพ อุตรชน-0926152825น้ำเต้าหู้จัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
33.คุณพลวัฒน์
คุณศิรินทิพย์ แก้วเครือคำ
96 หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
085-7142161น้ำดื่ม + อาหารว่าง
100 ชุด
จัดเลี้ยง เวลา 17.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
34.คุณอำไพ ชุมภูสืบ, คุณเพชรรุ่ง ชุมภูสืบบ้านใหม่มงคล0804958824น้ำดื่ม/ขนม จำนวน 200 ชุดจัดเลี้ยง เวลา 17.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
35.คุณกัลยา บุญมาวงศ์ม.7ใหม่นาแขม-ข้าวกล่อง500กล่องจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
36.สท.ภัทรวดี วงษ์ชัยม.8เมาะหลวง-ข้าวเหนียวไก่ทอด200ห่อจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
37.สมาคมพ่อค้า-แม่ค้าตลาดซอย5ตลาดสดซอย5 ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ0871860515ข้าวกล่อง 200กล่อง น้ำสมุนไพร200แก้วจัดเลี้ยง เวลา 17.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
38.หจก.เมฆไทย ดีเวล็อปเมนต์ และ หจก.เกียร์ 42 ดีเวล็อปเมนต์อำเภอแม่เมาะ-น้ำเปล่าแก้วเจาะ 500 แก้ว และ ขนมปังผึ้งน้อย 500 - 1,000 ชิ้นจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
39.เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดงต.บ้านดง-เค้กกล้วยหอม 200 ชิ้นจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
40.คุณอภิญญา มั่นคง ( เจ๊รวย ) และ นางสุพัตรา ทานนนอกหมู่ 5 บ้านปงชัย0928926414ข้าวหมกไก่ 100 ห่อจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
41.คุณเพลิน นางจันทรา จำปาเลิศ535 หมู่ 8 เมาะหลวง086-4415058ข้าวเหนียวไก่ทอดจัดเลี้ยง เวลา 17.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
42.คุณวรรณา เพ็งวันร้านข้าวสารป้าวรรณา-ข้าวเหนียวหมูทอดจัดเลี้ยง เวลา 17.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
43.ศรีแก้วขนมหวานบ้านเวียงสวรรค์088-2613454เฉาก๊วยชากังราว 100 แก้วจัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
44.คุณกรรณิการ์ กองสิทธิ์618 ม.9 เวียงสวรรค์086-9161961ข่้าวผัด จำนวน 70 กล่องจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
45.คุณศรีแพร ไทยรินทร์33/8 ม.4 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง081-6033365น้ำหวาน จำนวน 300 แก้วจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
46.คุณพนิดา ทักษิณาพิมุข พร้อมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาแม่เมาะ081-9616331อาหารเจ 500 ชุดจัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้
47.คุณธนิดา ศุขวัน นางสาวรจนา ทองงาม198 หมู่ 7 ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง081-7439965ขนมเค้ก+น้ำ จำนวน 200 กล่องจัดเลี้ยง เวลา 17.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
48.คุณธันย์ - คุณเรณู นุชนิยม พร้อมด้วยครอบครัว292 ม.10 บ้านใหม่มงคล ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง089-4328264
086-4393296
น้ำผลไม้สับปะรด จัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
49.โรงแรมเฮือนแม่เมาะบ้านเวียงสวรรค์ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ090-6566056โดนัท 100 ชิ้น /น้ำหวาน 100 ขวดจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
50.พนักงาน บจก.เอ็มบีซีแลนด์570/3 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220091-0025656น้ำหวาน จำนวน 199 ขวดจัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
51.ร้านเชอร์รี่ช้อป ตลาดซอย 5,คุณกัลยา ชินกร ไทยประกันชีวิตอ.แม่เมาะ-ข้าวหมกไก่ 100 ห่อจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
52.คุณสมศักดิ์ คุณพิมพา ฟักประไพ , สท.สมศักดิ์ คุณละมัย เตชะเทพ พร้อมคณะ อ.แม่เมาะ-ก๋วยเตี๋ยว 300 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
53.คุณรัตนาพร เมืองมาน้อย , ร้านเย็นตาโฟแม่น้อยบ้านม่อน ต.แม่เมาะ -ข้าวไข่เจียวจัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
54.คุณพิเชษฐ์ คุณดวงกมล ปิ่นแก้วอ.แม่เมาะ-ชา กาแฟจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
55.นางอำไพ โนจิตรบ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ0857111787ข้าวเหนียวหมูทอดห่อใบตอง 200 ห่อ และน้ำเปล่าจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
56.คุณศรีวรรณ เครือบุญมาอ.แม่เมาะ-น้ำสมุนไพร 500 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 15.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
57.คุณวิรันดร์ บุนนาคอ.แม่เมาะ-น้ำแก้ว 2,000 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 15.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
58.คุณธนพร มายาอ.แม่เมาะ-ข้าวราดแกง 500 จานจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
59.คุณพร เครือบุญมา
คุณอำพันธ์ น้ำคำ
อ.แม่เมาะ-กระเพาะปลา 200 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
60.ร้านเค้กคุณสุอ.แม่เมาะ-น้ำดื่ม / น้ำหวาน 1,000 แก้วเจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
61.คุณประสิทธิ์ คุณสุทิน วงศ์จันทร์อ.แม่เมาะ-กาแฟ + ขนม + น้ำผลไม้
500 ชุด
จัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 15.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
62.คุณรำพึง ป้าม๊อก ป้าขาว ป้าโก้งอ.แม่เมาะ-ผัดไทย 1,000 ห่อจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
63.คุณอ้อบ้านฉลองราช อ.แม่เมาะ-ไอศกรีม 2 ถัง 1,000 กรวยจัดเลี้ยง เวลา 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
64.คุณหนิง แม้ค้าเสื้อผ้าอ.แม่เมาะ-รังนกพร้อมดื่ม 300 ขวดจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
65.คุณจันทร์ฟอง กาวิละ
คุณกนกวรรณ มั่งมูล
อ.แม่เมาะ-ข้าวมันไก่ 200 กล่องจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
66.คุณชวนพิศ เชื้อเชิญอ.แม่เมาะ-ข้าวผัด หมี่ผัด 100 กล่องจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
67.คุณสุขุม ฟั่นเครืออ.แม่เมาะ-ข้าวเหนียวไก่ทอด 300 ห่อจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
68.คุณวันเพ็ญ อยู่ปานม.6 อ.แม่เมาะ-ข้าว - แกงไตปลา - ขนมจีน 200 จานจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 15.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
69.คุณกฤษนัย สายแดงอ.แม่เมาะ-ลูกชิ้นทอด 300 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 15.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
70.ผช.ศรีสมร แก้วนำมาบ้านดง อ.แม่เมาะ-ข้าวเหนียวหมูทอด + น้ำ+เบเกอรี่ จำนวน 300 ชุดจัดเลี้ยง เวลา 11.00เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
71.พนักงานกองคลังเทศบาลตำบลแม่เมาะ390 ม.11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง054-340104 ต่อ 122น้ำส้มเกล็ดหิมะ จำนวน 500 แก้วจัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
72.เครือข่ายธนาคารรักษ์แม่เมาะ ต.แม่เมาะ,
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เมาะ
อ.แม่เมาะ-ข้าวไข่เจียวจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
73.คุณบุญโชติ - คุณรัชนก วงศ์เปี้ยอ.แม่เมาะ-กล้วยฉาบจัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
74.หอพักอัมพาเรสซิเดนท์@โฮมและร้าน ก.ไผ๋เก๋าเกมส์อ.แม่เมาะ-ขนมจัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
75.บ้านใหม่มงคลต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ-ผัดหมี่ + น้ำส้มจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
76.ครอบครัวเทพจักร์คำ บ้านเมาะหลวง-น้ำส้มเกล็ดหิมะจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
77.คุณเสาวณีย์ บ้านห้วยคิง-ข้าวเหนียวหมูทอด 500 ชุด น้ำดื่ม 500 แก้วจัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
78.คุณเกี๋ยงคำ เครือบุญมาต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ082-3853782ยำรวม 1 หม้อใหญ่จัดเลี้ยง เวลา 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
79.สภากาแฟข้างไปรษณีย์แม่เมาะ054010268ชา กาแฟจัดเลี้ยง เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
80.คุณศิรินภา ต๊ะชุ่มอ.แม่เมาะ-น้ำผลไม้ 200 แก้วจัดเลี้ยง เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
81.คุณสมคิด ข่วงอารินทร์อ.แม่เมาะ-น้ำดื่มสงห์ จำนวน 700 ขวดจัดเลี้ยง เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้
82.คุณนิภาพร โพธิ์พระรสอ.แม่เมาะ-ขนมจีนน้ำเงี้ยว จำนวน 200 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้
83.คุณชูพร มูลตาอ.แม่เมาะ-ไอกรีมโบราณ 500 แท่งจัดเลี้ยง เวลา 14.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
84.หจก.เจริญชัย อินซูลิชั่น พร้อมครอบครัว , คุณประมวล คุณจันทร์อินทร์ พร้อมครอบครัวอ.แม่เมาะ-ผัดซีอิ้ว 400 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 09.00 -15.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
85.คุณสุพรรษา มาเทศอ.แม่เมาะ-น้ำเฉาก๊วยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
86.คุณพลอยไพลิน ใจคำลืออ.แม่เมาะ089-1304844ส้มตำ 300 ถ้วย
น้ำผลไม้ 100 ถ้วย
จัดเลี้ยง เวลา 15.00 -22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
87.คุณแม่จันทร์ดี ฟุ้งเหยี่ยวอ.แม่เมาะ-หมี่ผัด 100 ถ้วยจัดเลี้ยง เวลา 15.00 -22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
88.ร้านเย็นตาโฟจี๊ดจ๊าดอ.แม่เมาะ-เย็นตาโฟ 200 ถ้วยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
89.คุณชญากร วงศ์อะถะ พร้อมด้วยญาติพี่น้อง และคณะเพื่อนอ.แม่เมาะ-1.มื้อกลางวัน ข้าวพะแนง-ไข่ต้ม 400 กล่อง
2.มื้อเย็น ข้าวกระเพราหมู - ไข่เจียว 400 กล่อง
3.มื้อดึก ข้าวต้มเห็ดหอม-หมูเด้ง 3 หม้อใหญ่ 300 - 400 ถ้วย
จัดเลี้ยงตลอดงานเจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
90.คุณอุษา ยารังษี และคุณจิต - คุณหวิ้นไก่ทอด ตลาดซอย 5ตลาดซอย 5 อ.แม่เมาะ-ข้าวเหนียวไก่ทอด 400 ห่อ จัดเลี้ยง 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
91.คุณแม่เล็ก คุณณัฐพงษ์ วงศ์เก๋ คุณรุ่งนภา ปิกอุด คุณอรญาณี วงศ์เปี้ย คุณมาลัยทิพย์ ลังกาเปี้ย คุณเนตรชนก ไชยชนะ คุณอารีรัตน์ คงทิม คุณเจวิน พูดเหมาะอ.แม่เมาะ0850374254รวมมิตร ลอดช่อง (จนกว่าของจะหมด)จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
92.คุณโชติกา ถาคำ
อ.แม่เมาะ-น้ำผลไม้จำนวน 1,000 ถ้วยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
93.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่เมาะ อ.แม่เมาะ-อาหาร เครืี่องดื่มเจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
94.คุณสมหวัง เสือนาค-0984489218น้ำดื่มประเภทน้ำอัดลมจัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
95.ผู้ใหญ่แสงจันทร์ มูลซาว พร้อมด้วยครอบครัว คุณเสาวณีย์ วงศ์น้ำนองบ้านห้วยคิง -น้ำส้มเกล็ดหิมะ และ ข้าวห่อ 500 ห่อจัดเลี้ยง 13.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
96.ไบร์ทคาเฟ่375/2 หมู่10ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะลำปาง0871910695เค้กส้ม 500 ถ้วยจัดเลี้ยง 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
97.คุณธันยพัต จันตภัยโรจน์หมู่ที่ 7 บ้านใหม่นาแขม082-2843565อาหารและเครื่องดื่มจัดเลี้ยง 17.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
98.คุณวิลาวัณย์ พิมพ์คีรี62/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง-น้ำผลไม้ดีโด้จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
99.ร้านเคสมือถือ ซอย1อ.แม่เมาะ0906259393ขนมปัง จำนวน 250 ชิ้นจัดเลี้ยง 17.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
100. ครัวมโนราห์
ซอย 4-เฉาก๊วยนมสด จัดเลี้ยง 17.00 - 22.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
101.สุดารัตน์ เขื่อนสอน
อ.แม่เมาะ-น้ำดื่ม น้ำหวานจัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
102.อ.ศิรินญา กัลยา พร้อมครอบครัว อ.แม่เมาะ-น้ำดื่ม น้ำหวาน จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
102.อ.ศิรินญา กัลยา พร้อมครอบครัว อ.แม่เมาะ-น้ำดื่ม น้ำหวาน จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
103.คุณสุภารัตน์ ธีระยุทธธิกุล
อ.แม่เมาะ- แซนวิช 500จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
104. บ.ไทยจูรองอ.แม่เมาะ-(น้ำดื่มน้ำอัดลม) จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
105.สุพัตรา นิ่มช้ำ อ.แม่เมาะ- ผ้าเย็น+น้ำเฉาก๊วย จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
106.ร้านจันทร์ฉายก่อสร้าง ซ.2 ซ.2 -นม ข้าวเหนียวหมูทอด ข้าวกระเพรา จัดเลี้ยง 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
107.คุณราตรี ประเสริฐไทย
คุณละออง คนแรง
คุณสมประสงค์ ไพเขต
พี่นิด
อ.แม่เมาะ- น้ำยาป่า แกงเขียวหวานส้มตำ ลูกชิ้นปิ้ง น้ำ จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
108.ทีมงานแม่ค้าโรงไฟฟ้า บ. ไทยจูรอง อ.แม่เมาะ- ลูกชิ้นปิ้ง น้ำ จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
109.วัดรัตนคูหา(ถ้ำผากล้วย)อำเภอแม่เมาะ-น้ำชา กาแฟ

จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
110.วัดป่าจำบอนข้าวเหนียวส้มตำ , รังนก

จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
111.คุณเจียงกร กุมกอม พร้อมครอบครัวบ้านทาน-กล้วยแขก
จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
112.ป้าเสถียร พร้อมครอบครัวเวียงสวรรค์-น้ำลำไย น้ำมะนาวน้ำผึ้ง
จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
113.พ่ออ๊อด แม่นำ ใจคำลือ
พร้อมครอบครัว
อ.แม่เมาะ-ข้าวส้มโบราณ

จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
114.กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
อ.แม่เมาะ-ข้าวกล่อง
จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
115.คุณอุบล วรรณเลิศ
พร้อมครอบครัว
อ.แม่เมาะ-ผ้ดหมี่
จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
116.คุณสุภัทรา เครือบุญมาอ.แม่เมาะ-ซาลาเปาจัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
117.แม่ค้าตลาดซอย5อ.แม่เมาะ-ขนมหวาน
จัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-
118.สถานปฎิบัติธรรมซั่นเจวี๋ย
อ.แม่เมาะ-อาหารเจจัดเลี้ยง 13.00 - 17.00 น.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอี้-

Related posts