ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคี วัดนาแขม

วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.29 น.นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยครอบครัว นายชินภัทร วงศ์เปี้ย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และศรัทธาวัดนาแขม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคี เพื่อสบทบทุนบูรณะกุฎิสงฆ์วัดนาแขม ณ วัดนาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts