คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.แม่เมาะ

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการของเทศบาลตำบลเมาะ ประจำปีงบประมาณ 2560โดยโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณบ้านใหม่นาแขม หมู่ ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ และ โครงการก่อสร้างอาคารรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้สำรวจความเรียบร้อยต่างๆ ของแต่ละโครงการเพื่อนำไปประเมินผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวต่อไป

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยมีคณะผู้บริหาร ประธ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 16 ตุลาคม 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts