ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีเรื่องพิจารณาการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ โดยในการประชุมครั้งที่ 1 /2560 ในวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ

นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สม…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 5 พฤศจิกายน 2017


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts