ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยนายปวงธรรม อุไรวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และวัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ โดยมีการพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ปี 2561 และ ร่วมรับฟังการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมห้วยคิง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยนายปวงธรรม อุไรวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และวัฒนธรรมอำ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 31 ตุลาคม 2017


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมา

Related posts