มอบเงินอุดหนุนเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่ยากจน

เทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสวัสดิการสังคม ได้รับเกียรติจากนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายสะท้าน มาสืบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขต 2 นายอบ สอนทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปงชัย หมู่ที่ 5 และ คณะกรรมการหมู่บ้าน เมื่อเวลา 10.00 น. ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบสมุดบัญชีเงินฝาก ตามโครงการมอบเงินอุดหนุนเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่ยากจน ในเขตตำบลแม่เมาะ จากงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ประสานงานกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางอุดหนุนเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน โดยในครั้งนี้ มอบให้แก่นางติ๊บ ทายะรินทร์ ผู้อุปการะคุณ เด็กชายณัฐกานต์ ปุดฟู เพื่อนำไปใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์ เช่น ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนการศึกษา ค่าเลี้ยงดูเด็ก เป็นต้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts