สำรวจข้อมูลในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2560

ด่วน ! สำรวจข้อมูลในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำปีของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ท่านใดมีความประสงค์แจ้งและลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นี้เท่านั้น >>> คลิกที่นี่ http://www.tasaban-maemoh.go.th/tbmm/survey

Related posts