อำเภอแม่เมาะ ถวายผ้ากฐินสามัคคี

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะ โดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อจม.) หน่วยกองอุปถัมภ์ กฟผ.แม่เมาะ ประจำบ้านใหม่ฉลองราช สมาคมพัฒนาแม่เมาะ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าแม่เมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีและถวายหอระฆัง เมื่อเวลา 13.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักสงฆ์ฉลองราชศรัทธาราม หมู่ที่ 8 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะ โดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 2 พฤศจิกายน 2017


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts