โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปน้ำพริกเผาบ้านเวียงสวรรค์

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเมธา แก้วสุทธิ นักบริหารงานสวัสดิการต้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปน้ำพริกเผาบ้านเวียงสวรรค์ โดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) สนับสนุนด้านงบประมาณ ให้กับกลุ่มอาชีพแปรรูปน้ำพริกเผาบ้านเวียงสวรรค์ การเปิดโครงการดังกล่าวนี้ นางเบญจวรรณ ขัตติยากุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงสวรรค์ ได้ผลักดันและเชิญวิทยากรจากจังหวัดลำพูนเจ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปนำพริกเผาลำไยแม่กุล ( เจ้าแรกของลำพูน ) มาให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำพริกเผา เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ที่ทำการกลุ่มน้ำพริกเผาบ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเมธา แก้วสุทธิ นักบริหารงานสวัสดิการต้น รักษาราชการแท…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 31 ตุลาคม 2017


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts