ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts