ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหางฮุง หมู่ 3

ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหางฮุง หมู่ 3

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts