ราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยคิง (บริเวณหน้าร้านอาหารครัวเงาไม้) บ้านหางฮุง หมู่ 3

ราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยคิง (บริเวณหน้าร้านอาหารครัวเงาไม้) บ้านหาง…

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยคิง(บริเวณหน้าร้านอาหารครัวเงาไม้) บ้านหางฮุง หมู่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยคิง(บริเวณหน้าร้านอาหาร…

Read More

ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำในหมู่บ้านเมาะหลวง (ม่อนทุ่งกล้วย) หมู่ 8

ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำในหมู่บ้านเมาะหลวง (ม่อนทุ่งกล้วย) หมู่ 8 รายละเอียดตามเอกสารแน…

Read More

ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินบ้านคุณพรทิภา เครือสาย บ้านเมาะสถานี หมู่ 4

ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินบ้านคุณพรทิภา เครือสาย บ้านเมาะสถานี หมู่ 4 รายละเอียดตาม…

Read More