ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยคิง(บริเวณหน้าร้านอาหารครัวเงาไม้) บ้านหางฮุง หมู่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยคิง(บริเวณหน้าร้านอาหารครัวเงาไม้) บ้านหางฮุง หมู่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts