ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts