ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านบริเวณบ้านนางแสงจันทร์ ขัดจา ถึง บ้านนางบุญมา นาน้อย บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านบริเวณบ้านนางแสงจันทร์ ขัดจา ถึง บ้านนางบุญมา นาน้อย บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts