เชิญชวนท่านที่สนใจร่วมประกวดแข่งขัน ” จ๊อย ซอ แผ่นดินหวิด “

เชิญชวนท่านที่สนใจร่วมประกวดแข่งขัน ” จ๊อย ซอ แผ่นดินหวิด ” เนื่องในงานท่องเที่ยวแผ่นดินหวิดและสรงน้ำพระธาตุขอุปคำ ” ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีหลักเกณฑ์และเงินรางวัลที่น่าสนใจดังที่แนบมาพร้อมนี้

Related posts