ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยการสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยการสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts