วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เมื่อเวลา 09.30 น. นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นางสาวชญากร วงค์อะถะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ และประชาชนอำเภอแม่เมาะ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ที่ได้ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2435 และได้ก่อตั้ง ” วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ” เป็นต้นมา เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนเรื่อยมา โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts