การขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ฯ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พิการที่สนใจขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อาทิเช่น ไม้เท้า พับได้ ช่วยพยุง ช่วยเดินรถเข็นผู้ป่วย รถเข็นนั่งถ่าย ไม้เท้า เตียงผู้ป่วย เป็นต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสวัสดิการสังคม โทร 054- 340104 ต่อ 118 ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts