ประชุมคณะกรรมการ กสต.ตำบลแม่เมาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อแจ้งอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่เมาะ และ พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวน ๒ โดยประชุมเพื่อหารือ ณ ห้องประชุมห้วยคิง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา…

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดการประชุม ครั้งที่…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ เมื่อ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2018

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts