ขอเชิญสตรีศรีแม่เมาะ ร่วมเดินรณรงค์เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี และตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ ฯ ประจำปี 2562

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม นี้ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ขอเชิญสตรีศรีแม่เมาะ ร่วมเดินรณรงค์เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี และตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่และบทบาทของสตรี อีกทั้งร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะและปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณสวนดอกแขม บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ ” สตรี จิตอาสา พัฒนาแม่เมาะ ” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่มาให้ความรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่นาแขม (ริมสระน้ำ) หมู่ที่ ๗ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts