โครงการครู D.E.A.R ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะได้จัดดำเนินโครงการครู D.E.A.R ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงภัยของยาเสพติดโดยได้รับเกียรติจากนายธันย์ นุชนิยม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ผ่านมา…

Related posts