ยินดีต้อนรับ (หน้าหลัก)

313432138_3804150596507562_4159354820083457191_n
ปปป
no-gift-policy
355090468_1347053076156240_5054222887981998123_n
รูปภาพ11
IMG_7178_resize
previous arrow
next arrow
Latest Posts
สำรวจตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสนามกีฬากลางอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานและศูนย์บริการ One Stop Service ที่มีการติดตามโดยคณะทำงานโครงการ 25 ล้านใสสะอาด มาอย่างต่อเนื่องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และเรื่องอื่น ๆใกล้เสร็จแล้ว ! อาคารปฏิบัติงานและศูนย์บริการ One Stop Service คณะทำงานโครงการ 25 ล้านใสสะอาด ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฯลงพื้นที่เพื่อดูความสว่างของโคมไฟถนน LED ที่ได้ทำการติด บริเวณถนนหน้าฌาปณสถาน บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 เพื่อเป็นโครงการนำร่องเปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะเป็นโคมไฟ LED ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวกิจกรรมข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงาน

 

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ค้นหากิจกรรมเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ไม่พบเรื่อง

ค้นหาประกาศเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกตรวจสอบ)

ค้นหาข่าวรับสมัครงานเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ไม่พบเรื่อง

 

แบบสอบถามนี้มีความประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ฟังเกี่ยวกับรายการเทศบาลพบประชาชน ที่เป็นสาระความรู้ รายการประเภทข่าว และรายการบันเทิง ตลอดจนคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการนำมาพัฒนารูปแบบรายการที่เหมาะสมของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ซึ่งการตอบข้อคำถามต่อไปนี้ไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด ขอให้ท่านโปรดอ่านและพิจารณารายการข้อคำถามในแต่ละข้อ และเลือกในคำตอบให้ตรงกับระดับความถึงพอใจที่ท่านมีต่อคำถามนั้นดาวน์โหลดสปอตประชาสัมพันธ์ 3 เก็บ 3 โรค โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา