ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมที่ออกกำลังกายภายในร่มอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน บ้านนาแขมพัฒนา หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมที่ออกกำลังกายภายในร่มอาคารผู้สูงอายุปร…

Read More

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่เมาะ บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่เมา…

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ด้วย…

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 ถึง ซอย 14 (บ้านใหม่มงคล) บ้านปงชัย หมู่ 5

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 ถึง ซอย 14 (บ้านใหม่มงคล) บ…

Read More