ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และห้องชมรม ผู้สูงอายุ บ้านห้วยคิง หมู่ 6

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และห้องชมรม ผู้สูงอายุ บ้านห้วยคิง หม…

Read More

ประกาศราคากลางโครงการเรียงหินตลิ่งลำห้วยใคร้ ช่วงบ้านนายจรัญ เขื่อคำ บ้านปงชัย หมู่ 5

ประกาศราคากลางโครงการเรียงหินตลิ่งลำห้วยใคร้ ช่วงบ้านนายจรัญ เขื่อคำ บ้านปงชัย หมู่ 5

Read More

ประกาศ ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำ…

Read More

ประกาศ ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรม (หน้าศาลหลักเมือง อ.แม่เมาะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรม (หน้าศาลหลักเม…

Read More

ประกาศ ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมา…

Read More