ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายซอย 14 บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 – ซอย 7 บ้านปงชัย หมู่ 5

ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายซอย 14 บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 – ซอย 7 บ้านปง…

Read More

ประกาศ ราคากลางประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณอาคารซอย1 บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7

ประกาศ ราคากลางประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณอาคา…

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราสเลอรี่ซีลประเภท 3 สายบ้านนายสารัช ใจช้อน บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราสเลอรี่ซีลประเภท 3 สายบ้านนายสารัช ใจช้อน บ้านห้วยราก…

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 18 และ ซอยแผ่นดินหวิดบ้านปงชัย หมู่ 5

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 18 และ ซอยแผ่นดินหวิดบ้านป…

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำโซน 1 (ต่อจากเดิม) บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำโซน 1 (ต่อจากเดิม) บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 ด…

Read More