ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสำนักงานคณะกรรมการหมู่บ้านบริเวณศาลาประชาคม บ้านใหม่มงคล หมู่ 10

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสำนักงานคณะกรรมการหมู่บ้านบริเวณศาลาประชาคม บ้านใหม่มงคล หมู…

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนโซน 3 (ที่ชำรุด) พร้อมก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนโซน 3 (ที่ชำรุด) พร้อมก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บ้านเวียงหงส…

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายถนนทางเข้าศาลาอเนกประสงค์บริเวณหน้าบ้านนายสมหวัง บ้านเมาะหลวง หมู่ 8

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายถนนทางเข้าศาลาอเนกประสงค์บริเวณหน้าบ้านนายสมหวัง บ้านเมา…

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่เก็บของ (หน้าบ้านนายสมหวัง) บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่เก็บของ (หน้าบ้านนายสมหวัง) บ้านเมาะหลวง หมู่…

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการระบบระบายน้ำพร้อมติดตั้งรางริน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (หลังศาลหลักเมือง) บ้านเมาะหลวง หมู่ 8

ประกาศราคากลาง โครงการระบบระบายน้ำพร้อมติดตั้งรางริน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (หลังศาลหลักเม…

Read More