ประกาศ ราคากลางโครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ราคากลางโครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็…

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายโรงน้ำดื่มชุมชนถึงร้านสาละวิน บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายโรงน้ำดื่มชุมชนถึงร้านสาละวิน บ้านห้วยรากไม้ …

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นเคลือบผิวด้วยระบบพอลิยูรีเทน อาคารออกกำลังกายข้างสระน้ำ บ้านเมาะหลวง หมู่ 8

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นเคลือบผิวด้วยระบบพอลิยูรีเทน อาคารออกกำลังกายข้างสระน้ำ …

Read More