เทศบาลฯร่วมเป็นเกียรติเปิดงานตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนฯ ” เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี ๓ “

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ มอบหมายให้นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิ…

Read More

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

…เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการให้ควา…

Read More

ประชุมฯ จากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันดังกล่าว เป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ (เหตุการณ์สึนามิ) และควรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงกำหนดจัดงานวันป้องกันอบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

…วันอังคาร ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น.นายผดุง ปัทม์แก้ว ประธานคณะกรรมการศ…

Read More