ประกาศรายชื่อผู้ขนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารและเทลานอเนกประสงค์ฌาปนสถาน บ้านหางฮุง หมู่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ขนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารและเทลานอเนกประสงค์…

Read More

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [pdf-…

Read More