ถ่ายทำสารคดี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ” ฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ “

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นายชินภัทร วงศ์เปี้ย เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสนั่น ใจงาม ประธานคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ” ฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ ” พร้อมกรรมการกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าว ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ (กพร.) พร้อมทีมงานถ่ายทำสารคดี โดยให้เกียรติสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้จากการทำเหมืองแร่แม่เมาะ ซึ่งได้ร่วมกับการไฟฟห้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ โรงงานผลิตปุ๋ยฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นายชินภัทร วงศ์เปี้ย เลขานุการนายกเท…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 13 กันยายน 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts