ทต.สิริราชดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่เมาะ สารปรับปรุงดินฮิวมัส

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายธันย์ นุชนิยม รองนายกฯ นายชินภัทร วงศ์เปี้ย เลขานุการฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นำทีมโดย นายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสันดอนแก้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ศึกษาดูงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่เมาะ สารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ ซึ่งมีนายสนั่น ใจงาม ประธานกลุ่มฯ และ นายทองคำ ภาคฤกษ์ เหรัญญิกกลุ่มฯ ได้พูดถึงประวัติความเป็นมา และ การบริหารจัดการสมาชิกกลุ่มดังกล่าว ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ก่อนที่จะได้ลงพื้นที่ไปยังโรงงานผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายธันย์ นุชนิยม รองนายกฯ นายชินภัทร วงศ์เปี้…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 31 ตุลาคม 2017


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts