ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

View Fullscreen

Related posts