วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เนื่องด้วย ” วันปิยมหาราช ” ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า ” สมเด็จพระปิยมหาราช ” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาเอกชน และ ประชาชนอำเภอแม่เมาะ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วย ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา…

จักบิณฑ์ ปิมปะ / เรียบเรียง
ภาพถ่าย /งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

เนื่องด้วย " วันปิยมหาราช " ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2018

Related posts