การประกวดหนูน้อยนพมาศ ปี 2561

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาในเขตตำบลแม่เมาะ ร่วมส่งเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการประกวด “หนูน้อย นพมาศ” ในงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ พศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้…. หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร.๐๕๔-๓๔๐๑๐๔ ต่อ ๑๓๗ หรือมือถือ ๐๙๐-๒๕๓๒๖๔๗ นางมนัสนันท์ หมื่นสวัสดิกูร…

View Fullscreen

 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

 

Related posts