การประกวดกระทงเล็ก

ฝีมือดี ความประณีตสวยงาม สร้างสรรค์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ หลักเกณฑ์การประกวดกระทงเล็ก ขนาดฐานกว้าง ๑๐ นิ้ว และ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว โดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่เข้าแข่งขันที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลแม่เมาะนะครับ สมัครได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคารสองชั้นริมสระน้ำ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน นี้เท่านั้น หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร.๐๕๔-๓๔๐๑๐๔ ต่อ ๑๓๗ หรือมือถือ ๐๙๐-๒๕๓๒๖๔๗ นางมนัสนันท์ หมื่นสวัสดิกูร…

View Fullscreen

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts